• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36

Generell info

Hvis UNE har endret det tidligere vedtaket til gunst for klageren kan klageren søke om å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. UNE vil ikke dekke kostnadene hvis endringen skyldes klagerens eget forhold eller andre forhold utenfor myndighetenes kontroll. Dette står i forvaltningsloven § 36. Dersom endringen av det tidligere vedtaket skyldes at det er innført nytt regelverk, vil UNE vanligvis ikke dekke kostnadene.

Klageren må dokumentere alle kostnadene. En salæroppgave må inneholde en oversikt over når advokaten har arbeidet med saken, hva som har vært gjort, og hvor lang tid den enkelte arbeidsoppgaven har tatt. I søknaden må klageren opplyse om man har fått fritt rettsråd i saken. Hvis klageren har byttet advokat i saken, må man opplyse om det. Det må også opplyses om klageren fikk fritt rettsråd før advokatbyttet. Søknaden med salæroppgave sendes til UNE senest 3 uker etter at melding om vedtaket kom frem til klageren eller advokaten.

Vennligst kun bruk dette skjemaet for innsending av søknad om dekning av sakskostnader.

For innsending av tilleggsopplysninger bruk eget skjema. For andre henvendelser se UNE.no

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på spørsmålstegnene når du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på spørsmålstegnene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader