• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

PERSONVERNERKLÆRING
Denne erklæringen beskriver hvordan Utlendingsnemnda (heretter "vi", "oss") behandler personopplysninger som du oppgir i våre digitale skjemaer. Den følgende teksten forklarer hvordan vi ivaretar personvernet ditt og hvordan vi sørger for at behandlingen utføres i tråd med lovverket.

Formålet med behandlingen av personopplysninger
Opplysningene du blir bedt om å oppgi i skjemaet, gjør det mulig for oss å behandle henvendelsen, gi de tjenestene du ber om, og arkivere detaljer om saksbehandlingen slik norsk lov krever. Opplysningene du oppgir, vil ikke bli brukt til andre formål. Du må oppgi det vi ber om av opplysninger med mindre annet er angitt. Du kan i stedet henvende deg til oss via brev eller e-post, se nederst. E-post bør ikke brukes ved sensitive opplysninger.

Behandlingsgrunnlag
Vi behandler personopplysninger i skjemaene for å utføre offentlige oppgaver som vi er pålagt gjennom lov, særlig forvaltningsloven, utlendingsloven og statsborgerloven. Dessuten må vi sørge for å arkivere opplysningene, noe vi også er pålagt.

Lagring av opplysninger
Opplysningene du oppgir i skjemaet, blir lagret i våre arkiv på linje med andre saksopplysninger. Selve skjemaet vil bli slettet eller gjort anonymt etter at opplysningene er overført til arkivet. En periode vil vi likevel beholde en logg over innsending av skjemaer, som viser bl.a. skjematype, dato og et referansenummer. Referansenummeret vil igjen vise til enkelte opplysninger om saken. Dersom du logger deg inn via bankID, vil din brukerprofil bli lagret i våre systemer inntil du selv sletter brukerprofilen. Den består av navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Sikkerhet
Alle opplysninger du oppgir, overføres kryptert fra din enhet til våre systemer. Opplysningene gjøres bare tilgjengelig for personell som trenger å se dem. Det er arkivpersonale, saksbehandlere og teknisk personell hos oss. Vil du vite hvordan opplysningene brukes etter at de er overført til våre systemer, se personvernerklæringen på www.une.no.

Leverandøren vår gjør også jevnlige risikovurderinger og sikkerhetstiltak for å sikre at opplysningene ikke kommer på avveie, ikke endres og at de er tilgjengelig for oss. Vi kan også ha plikt til å gi deg beskjed dersom vi skulle oppleve brudd på sikkerheten til skade for deg.

Dine rettigheter
Du har som hovedregel rett til

• å få oppgitt opplysningene som vi har registrert om deg
• at vi skal korrigere feilaktige eller mangelfulle opplysninger som vi har registrert om deg
• å protestere til oss og/eller klage til Datatilsynet dersom du mener personopplysninger behandles i strid med loven eller denne erklæringen

Henvendelser
Utlendingsnemnda (UNE)
Postboks 2108 Vika
0125 Oslo
Sentralbord: 21 08 50 00
E-post: postmottak@une.no

Kontakt personvernombudet@une.no  om du har spørsmål.